Odstoupení od kupní smlouvy

 Ze strany prodávajícího:

     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

 

Ze strany kupujícího:

     Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu, a to za následujících podmínek:

  • Zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice.
  • Zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – nejlépe přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit. 
  • Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.

 

      Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zároveň musí být přiložena faktura a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit.

      Na vrácení peněz má prodávající 30 dní od doručení zásilky. Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží.


Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU! Takto došlá zásilka nebude přijata.

Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet.


Vrácené zboží, zboží na reklamaci nebo na výměnu zasílejte na adresu:
Prádlo Belissa
Nám. ČSA 1223/9
73701 Český Těšín

Zobrazeno